:
Visi, Misi dan Moto


 

VISI
MEMBANGUN KEKUATAN TAMADDUN ISLAM DI MALAYSIA
BERASASKAN KEADILAN BERSAMA

MISI
Menjadikan Akademi Ikatan Muslimin sebagai pusat pendidikan yang disegani dalam mendidik dan membimbing pelbagai lapisan masyarakat hingga lahirnya masyarakat yang berperanan sebagai khalifah Allah di bumi ini.

MOTO
MEMBINA GENERASI HARAPAN